GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Integratiedagen

2 Integratiedagen (opstellingen en lichaamswerk) op 4 en 5 maart 2022

Groepspraktijk Zuid herbergt zowel psycho- als lichaamstherapeuten en -pedagogen.
Vanuit deze diversiteit aan disciplines werken we sinds een 10-tal jaar, in teamdagen en integratieavonden (het Sprekende Lichaam), aan het integreren van deze uiteenlopende benaderingen: waar kunnen zij mekaar verrijken? Waar kan zulk gecombineerd aanbod meer worden dan de som van de delen?

In dezelfde lijn hebben we nu met drie collega’s twee vormingsdagen voor lichaams- en psychotherapeuten uitgewerkt. We willen hier de nadruk leggen op het ervaren van elk van deze benaderingen, en op de manier waarop ze mekaar kunnen aanvullen.

 

Tine Jansen
In haar opstellingswerk, een methodiek ontwikkeld door Bert Hellinger, begeleidt Tine Jansen mensen ertoe om te doorvoelen hoe hun relationele context hen, doorheen de generaties, beïnvloedt, en soms hindert of blokkeert.

Sophie Van de Put
Als lichaamstherapeut (kinesitherapeute) integreert zij Fasciatherapie en Experiëntieel Lichaamswerk, én zij combineert dit met een aanzienlijke background vanuit dans. Langs deze weg probeert ze verbinding te maken tussen psychotherapie en lichaamstherapie via lichaamswerk.

Didier Tritsmans
Hij heeft net als Tine Jansen een systemische achtergrond, maar heeft zich toegelegd op ‘Internal Family Systems-therapy’: de psychè wordt hier beschouwd als meervoudig, of m.a.w. als bestaand uit psychische delen en een Zelf. Deze delen en dat Zelf vormen samen een doelgericht innerlijk collectief, een soort ‘mentale bijenkorf’.

De bedoeling van ons vormingsaanbod is de aanwezigen…
– … de kans te geven om voeling te krijgen met elk van deze benaderingen.
– … mee te nemen in onze exploratie van deze ‘cross-over’ van benaderingen.

Dag 1

  • We starten met lichaamsoefeningen als opwarming en om te komen tot een belichaamde aandacht.
  • Eén van de deelnemers brengt een professionele vraag, een casus.
    Hieruit wordt een thema gedistilleerd, dat a.h.v. opstellingswerk (Tine) wordt geëxploreerd: afhankelijk van de behoefte kan de exploratie zich richten op het cliëntsysteem, op het therapeutisch systeem, of op de therapeut (een leertherapeutisch facet).
    Van alle deelnemers wordt meervoudige aandacht gevraagd: invoeling in degene die persoonlijk werkt / deelnemen aan de opstelling als representant / noteren van vragen betreffende de manier van werken.
  • Bespreking van de vragen: hier wordt inzicht gekoppeld aan wat tijdens het opstellingswerk werd ervaren.
  • Verspreid over de ganse dag begeleidt Sophie lichaamsgerichte oefeningen: interiorisatie-oefeningen (die tevens aanmoedigen om te ervaren, en niet vroegtijdig te gaan analyseren) / momenten van ontspanning en activatie / koppeling aan het vier-kwadrantenmodel en situering in ontwikkelingsstadia. We gaan hier uiteraard ook fysiek mee aan de slag.

Dag 2

De opbouw is volstrekt gelijklopend, maar nu wordt op het thema ingezoomd vanuit ‘Internal Family Systems-therapy’.

Praktisch

De data zijn vrijdag 4 maart en zaterdag 5 maart 2022, telkens van 09.30 u. tot 16.30 u.
8 deelnemers.
275 euro voor beide dagen.
De locatie wordt je tijdig meegedeeld.

Indien interesse stuur een mail naar Didier Tritsmans.

Deze websites gebruikt cookies. Door verder te gaan op onze site, gaat u akkoord met het cookiegebruik.