GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Opstellingswerk

Het gezin, de familie, waarbinnen we geboren worden is uniek, in haar – vaak onuitgesproken – gedragsregels, in de manieren om met elkaar om te gaan, de ideeën (omtrent man- en vrouw-zijn bijv.)…
Gebeurtenissen uit het verleden, zoals trauma, verlies door scheiding, dood, geweld kunnen in ons gezin, in onze familie, onzichtbare ladingen achterlaten, tot vele jaren na datum, zeker ook in latere generaties. Dit kan ons – vaak niet beseft – parten blijven spelen: relatie- of problemen in werksituaties, angsten, depressies…

Hoe verloopt een familieopstelling?
De cliënt nodigt uit de kring van deelnemers diegenen uit waarvan hij, of zij, graag wil dat die zijn of haar gezins-/familieleden vertegenwoordigen (de representanten).
Samen met de begeleider wordt een opstelling gemaakt (wie staat waar, in relatie tot de andere?). Zo wordt een herkenbaar beeld gecreëerd van hoe de verhoudingen liggen, kunnen loyauteiten zichtbaar worden en wordt duidelijk hoe iemand – de cliënt – zich in zijn leven voelt vastzitten. Opstellingswerk maakt die zaken zicht- en begrijpbaar, maar veel meer nog… voelbaar: wanneer de opstelling klopt, weet men dat, ook als representant.
Door hier vervolgens mee aan de slag te gaan – iemand in de opstelling een andere plaats te doen innemen, of iets belangrijks te doen zeggen tegen een andere representant – kan die verstrikking lossen, komt er weer meer bewegingsruimte. Vaak komt er ruimte voor meer begrip, mededogen en respect voor wat mensen deden, of net niet deden, en komt er meer ruimte voor eigen ontwikkeling en evolutie binnen het gezin of de familie.

Volgende dag: zaterdag 8 juni van 10.00 u. tot 17.00 u. Betaling: 80 euro.
Begeleiding en bijkomende informatie: Tine Jansen. Laat je interesse weten.