GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Persoonlijke groei door beweging

Vanuit individuele en vooral partneroefeningen gaan we creëren wat primordiaal is voor de mens en zijn omgeving: ruimte. Vanuit de geschapen ruimte bevorderen we aarding, structurele kracht en focus. We koppelen het mentale/emotionele aan de structuur en bouwen aan onze veerkracht en weerbaarheid.
(achtergrond Bram de Groote: oud-Chinese geneeskunde en bewegingswetenschappen)
Vanuit beweging ontstaan we en treden we in relatie met de ander, met onze omgeving, en met onszelf. We werken bewegingstherapeutisch: we brengen het lichaam in beweging met aandacht voor lichaamsgewaarwordingen, gedachten en emoties, en leren ons ‘zelf’ zo beter kennen. We ontwikkelen een doorvoelde stabiliteit en een zelfbewustzijn die ons helpen om genoemde relaties te optimaliseren.
(achtergrond Sophie van de Put: fasciatherapie)