GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Somatopsychopedagogie

Somatopsychopedagogie

Deze ervaringsgerichte discipline bevindt zich op de cutting edge van educatie en therapie. Ze raakt zowel de fysieke als psycho-emotionele mens. Door nieuwe perceptieve vaardigheden aan te leren, d.m.v. beweging, manuele behandeling en introspectie, versterk je het waarnemen en in beweging brengen van de wisselwerking tussen het fysieke lichaam en het psycho-emotionele bewustzijn. Waarneming en beweging vormen de rode draad in deze vernieuwende discipline en laten de Somato-psychopedagoog toe om cliënten te leren hoe zij dankzij de intelligentie van het lichaam, (opnieuw) een evenwicht kunnen vinden en zich verder kunnen ontwikkelen, zowel op persoonlijk vlak als op professioneel- en samenlevingsvlak.

Met welke instrumenten worden deze perceptieve vaardigheden ontwikkeld ?

 1. Manuele begeleiding van het lichaam: via fasciale manuele technieken (zachte handgrepen / geen manipulaties) vorm ik mij een beeld van de verschillende spanningszones. Bewustwording, zowel als zelfherstellende lichamelijke processen worden in gang gezet. Via zachte rek- en druk- en bewegingstechnieken kan een homogene en coherente beweging in het hele lichaam zich herstellen, waardoor men een toestand van eenheid en globaliteit terugvindt, meer vitaliteit voelt en een rijker zelfbewustzijn ervaart.
 2. Sensoriële beweging: een zachte, globale lichaamsbeweging die ook op een actievere manier bijdraagt aan een direct en bewust contact met het eigen lichaam. De choreografie bestaat uit simpele bewegingen, die uitgevoerd worden in een ontspannen traagheid. Deze bewegingspedagogie kan zowel in individuele sessies als in groep worden aangeboden.
 3. Sensoriële introspectie: uitnodiging om aandachtig naar het lichaam te luisteren. Dit gebeurt in immobiele toestand. Door groeiende interne lichaamsperceptie kom je gaandeweg tot een sterker gevoel van bestaan, en tot een toestand van toegenomen stabiliteit en evenwicht.
 4. Gesprek: de lichamelijke oefeningen worden aangevuld met momenten van gesprek om te helpen de interne ervaring te beschrijven en te verkennen. Het verwoorden van de ervaring draagt niet alleen bij tot een betere bewustwording van de beleefde waarneming, maar helpt ook ze in het dagelijks leven te gaan (h)erkennen, wat op zijn beurt leidt tot toegenomen inzicht.

Klachten Somatopsychopedagogie

 • Psychosomatische klachten / lichamelijke klachten die zich medisch niet laten verklaren.
 • Burn-out.
 • Verstoord bioritme.
 • Post-traumatisch stress syndroom.
 • Angst- en paniekaanvallen (spasmen, hyperventilatie, kinesiofobie, etc.).
 • Verstoord zelfbeeld, zowel mentaal als fysiek.
 • Verslaving.
 • Een ingrijpend veranderingsproces (rouw, verandering van job of partner,…).
 • Ook mensen die louter verdieping van het zelfbewustzijn willen zijn van harte welkom (zelfontwikkeling).
 • Gewrichtsproblemen, verhoogde of verlaagde spiertonus, motorische disbalans.

Tim Wirds