GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Somatic experiencing

Wat is Somatic Experiencing?

Somatic Experiencing (SE) is een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie, gericht op het opheffen van stress-gerelateerde klachten, zoals lichamelijke symptomen, storende of negatieve gedachten, angst of andere emoties. SE is gebaseerd op recent onderzoek in de neurobiologie, en is ontwikkeld door Peter Levine.
Dit soort klachten zijn niet zelden het gevolg van trauma, in de breedste betekenis van het woord. ‘Trauma’ betekent letterlijk ‘verwonding’ of kwetsuur’ en komt veel vaker voor dan we denken.

Aanleiding kan een levensbedreigende of gewelddadige gebeurtenis zijn, of een langere periode van overweldigende stress (als kind of op latere leeftijd), maar heel vaak gaat het over meer voorkomende gebeurtenissen, zoals een medische ingreep of een ongeluk, slecht nieuws of je simpelweg niet begrepen voelen.

De schrik, het geschokt zijn, de machteloosheid die we dan ervaren  kunnen zich als het ware ‘vastzetten’ in het zenuwstelsel. De gevolgen laten zich soms pas veel later voelen, en kunnen dan (vaak onbegrepen) fysieke, emotionele en mentale klachten veroorzaken.

De  benadering is mede gebaseerd op de waarneming van dieren in het wild. Zij raken zelden getraumatiseerd, ondanks het feit dat ze dagelijks worden bedreigd. De reden waarom is dat zij de ongebruikte overlevingsenergie, opgewekt door een gevaarsituatie, letterlijk van zich afschudden van zodra het gevaar is geweken.

Wij mensen zijn uitgerust met dezelfde regelmechanismen, maar vaak blokkeren we deze mogelijkheden met onze rede. We houden ons ‘groot’. We vinden dat we niet flauw moeten doen. Daarmee staan we echter een volledige ontlading in de weg, waardoor de symptomen blijven.

Bibiane van Mierlo