GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Huilbaby’s

Fasciatherapie bij huilbaby’s. Hoe werkt het?

Fasciatherapie stamt af van de osteopathie en is een ideale behandelingswijze voor baby’s en kinderen.
De fasciatherapeut neemt een rustige werkhouding aan, en schept een omgeving van vertrouwen voor de baby. De manuele behandeling bestaat uit handgrepen op onder andere het bekken, het middenrif en het hoofd.
Er wordt een evaluatie gemaakt van de gespannen en ontspannen zones in het lichaam van de baby. Bv: is er overstrekking van de benen of van het hele lichaampje? Dit wijst dikwijls op problemen of pijn.

De behandelingsduur varieert tussen een half uur en een uur.

Verdere toelichting

We onderscheiden 3 mogelijke categorieën van oorzaken bij huilbaby ‘s:

  • Structureel niveau: scheefstand nek, afgeplatte schedel
  • Psycho-emotioneel niveau: stress door vroeggeboorte, ingeleide bevalling, keizersnede
  • Fundamenteel niveau: geboortetrauma. De baby kan niet gescheiden zijn van de moeder

Een huilbaby kan een blokkade hebben in één of meerdere niveau’s tegelijk.

In geval van structurele problemen trachten we het lichaamsplan van de baby te herstellen. Hiertoe werken we met een specifieke biomechanica om de bewegingsrichtingen in het lichaam – voor-achter, hoog-laag, boven-onder – te herstellen. Dit is cruciaal voor een goede psycho-motorische ontwikkeling van de baby. De baby zit goed, kruipt symmetrisch, rolt over beide zijden, …

Bij problemen op psycho-emotioneel niveau werken we voornamelijk op de harmonisatie van 5 grote systemen: het autonoom zenuwstelsel, het immunologisch systeem, het hormonaal systeem, de bloedcirculatie en het pijnsysteem. De baby slaapt goed, eet goed, is blij, heeft een goede stoelgang en vertering, heeft een gezonde kleur,…

Bij het werken op fundamenteel niveau heeft de baby vaak problemen om in relatie te treden, zowel met zichzelf als met de ander of de omgeving. Hier werken we voornamelijk op het lichaamsbewustzijn. De behandeling heeft effect op het gevoel van zelfvertrouwen, op de bestaanszekerheid. De baby is vertrouwd in en met zijn eigen lichaam en kan dan ook met een goed inschattingsvermogen nieuwsgierig op ontdekking.

Samengevat kunnen we stellen dat we via fasciatherapie de beweeglijkheid, de gevoeligheid en het bewustzijn trachten te optimaliseren.

Afronding van de behandeling

Op het einde van de behandeling geeft de fasciatherapeut aan de ouders een samenvatting van zijn of haar vaststellingen, alsook eventuele nuttige tips ivm houdingen en dergelijke.

Deze websites gebruikt cookies. Door verder te gaan op onze site, gaat u akkoord met het cookiegebruik.