GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be
Mind your body, Care for your Mind.Mind your body, Care for your Mind.Mind your body, Care for your Mind.Mind your body, Care for your Mind.Mind your body, Care for your Mind.

Mind your body, Care for your Mind.

Groepspraktijk voor lichaamstherapie, psychotherapie en geïntegreerde zorg.

Maak een afspraak

Mind your body, Care for your Mind.

Groepspraktijk voor lichaamstherapie, psychotherapie en geïntegreerde zorg.

Maak een afspraak

Mind your body, Care for your Mind.

Groepspraktijk voor lichaamstherapie, psychotherapie en geïntegreerde zorg.

Maak een afspraak

Mind your body, Care for your Mind.

Groepspraktijk voor lichaamstherapie, psychotherapie en geïntegreerde zorg.

Maak een afspraak

Mind your body, Care for your Mind.

Groepspraktijk voor lichaamstherapie, psychotherapie en geïntegreerde zorg.

Maak een afspraak

Doorgaans worden zowel in de medische als in andere zorg- en hulpverlening het lichaam en de geest apart benaderd: je gaat bijv. naar de kinesist OF (eventueel EN) naar de psychotherapeut. Iedere zorg- of hulpverlener probeert iemand dan op het eigen terrein – respectievelijk het strikt fysieke of de geest – zo goed mogelijk te helpen, maar zij doen dit vaak los van elkaar en mekaars terrein van aandacht.
Wij, binnen Groepspraktijk Zuid, zijn er van overtuigd dat dit mogelijkheden onbenut laat. We gaan hierbij uit van de complexe en verregaande wederzijdse beïnvloeding tussen lichaam en geest.
Wil je graag meer weten over deze zienswijze, lees onze visieteksten.

Visietekst algemeen.
Visietekst voor collega’s.

We staan lang niet alleen met deze visie. Onder de hoofding ‘Lectuur – Informatie’ vind je de titels van een aantal werken, en hun auteurs die belangrijk werk leverden op vlak van ‘medisch onvoldoende verklaarde klachten’, stressklachten, angstklachten…, de frequent voorkomende klachten dus die zeer uitdrukkelijk niet als fysiek of psychisch van aard begrepen kunnen worden. Hun inzichten gaven ons binnen onze praktijk veel inspiratie. Van elk van die werken kan je daar een samenvatting downloaden.

HOE OMGAAN MET DE HUIDIGE CORONA-PANDEMIE

INFORMED CONSENT

Ons aanbod

Beste mensen,

 
Ik hoop van harte dat ik iedereen die dit leest in goede gezondheid aanspreek.

Risico op besmetting heeft de voorbije periode ons sociale leven niet evident gemaakt. Uiteraard was dit niet anders waar het therapie en behandeling betrof.
Momenteel wordt op niveau van het beleid naarstig gezocht naar een passende balans tussen versoepelende maatregelen én een nog steeds noodzakelijke preventie van besmetting. Wij volgen deze tendens.


Videoconsultaties blijven mogelijk, maar daarnaast komt er weer meer ruimte voor live-consultaties, mits nog steeds alle nodige voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd (geen live-consultatie als er sprake is van de algemeen bekende symptomen die in de richting van Corona wijzen, geen handdrukken, afstand houden, desinfecteren deurklinken en handen, minimaal gebruik van de wachtruimte, verluchten…)

Neem contact op met uw therapeut, pedagoog of coach (in geval van nieuwe aanmelding: de therapeut of behandelaar van uw keuze) om te bespreken wat momenteel kan. Maak duidelijk hoe dringend hulp voor jou aanvoelt.

Ik wens iedereen verder sterkte en zorgzame ondersteuning toe.

Didier Tritsmans (Coördinator Groepspraktijk Zuid)

Vacatures

Ervaren psychotherapeut gezocht.

Affiniteit met het werk van mensen als Bessel Van der Kolk en Peter Levine is een duidelijke meerwaarde. Lees meer op deze site.

Beschikbare dagdelen: maandag: voormiddag, namiddag en avond / vrijdag: voor- en namiddag / weekend.

Neem contact op met Didier Tritsmans.