GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be
Mind your body, Care for your Mind.Mind your body, Care for your Mind.Mind your body, Care for your Mind.Mind your body, Care for your Mind.

Mind your body, Care for your Mind.

Groepspraktijk voor lichaamstherapie, psychotherapie en geïntegreerde zorg.

Maak een afspraak

Mind your body, Care for your Mind.

Groepspraktijk voor lichaamstherapie, psychotherapie en geïntegreerde zorg.

Maak een afspraak

Mind your body, Care for your Mind.

Groepspraktijk voor lichaamstherapie, psychotherapie en geïntegreerde zorg.

Maak een afspraak

Mind your body, Care for your Mind.

Groepspraktijk voor lichaamstherapie, psychotherapie en geïntegreerde zorg.

Maak een afspraak

Doorgaans worden zowel in de medische als in andere zorg- en hulpverlening het lichaam en de geest apart benaderd: je gaat bijv. naar de kinesist OF (eventueel EN) naar de psychotherapeut. Iedere zorg- of hulpverlener probeert iemand dan op het eigen terrein – respectievelijk het strikt fysieke of de geest – zo goed mogelijk te helpen, maar zij doen dit vaak los van elkaar en mekaars terrein van aandacht.
Wij, binnen Groepspraktijk Zuid, zijn er van overtuigd dat dit mogelijkheden onbenut laat. We gaan hierbij uit van de complexe en verregaande wederzijdse beïnvloeding tussen lichaam en geest.
Lees meer hierover onder hoofding ‘Aanbod – Algemeen’.
We staan lang niet alleen met deze visie. Onder de hoofding ‘Lectuur – Informatie’ vind je de titels van een aantal werken, en hun auteurs die belangrijk werk leverden op vlak van ‘medisch onvoldoende verklaarde klachten’, stressklachten, angstklachten…, de frequent voorkomende klachten dus die zeer uitdrukkelijk niet als fysiek of psychisch van aard begrepen kunnen worden. Hun inzichten gaven ons binnen onze praktijk veel inspiratie. Van elk van die werken kan je daar een samenvatting downloaden.

Groepspraktijk Zuid

Vacatures

Groepspraktijk Zuid zoekt voor verrijking van het team…

Psychotherapeut

Bekijk de vacature hier.