GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Massagetherapie

Massagetherapie

Massagetherapie is een vorm van lichaamstherapie die een stuk verder gaat dan enkel een sessie lichaamsmassage. Bij laatstgenoemde wordt voornamelijk de nadruk gelegd op het ontspannen van de spieren en de rest van het lichaam (en indirect ook de geest). Bij massagetherapie wordt er daarnaast de focus gelegd op het leren contact maken met je lichaam, te voelen en stil te staan bij wat er in je leeft.

Omdat het voor een heel aantal mensen niet evident is om zich meteen over te geven aan dit soort lichaamstherapie, ga ik op een zorgzame manier te werk. Een sessie start daarom steeds met een gesprek waarbij er zowel aandacht besteed wordt aan de medische voorgeschiedenis als aan de fysieke en/of emotionele klachten die op dat moment aanwezig zijn. Daarna gaan we -in veiligheid- over tot de behandeling zelf. Je zal tijdens de sessie uitgenodigd worden om te leren luisteren en voelen wat de signalen van je lichaam zijn. Deze signalen kunnen namelijk iets heel anders vertellen dan wat er op dat moment in je hoofd speelt. Zo kan je misschien denken dat je helemaal ontspannen bent, terwijl de spanning in jouw schouders iets heel anders vertelt.

Massagetherapie kan daarom ook heel zinvol zijn voor koppels. Daar waar de intimiteit zich nog moeilijk laat voelen, is het mogelijk om via massage(technieken) als koppel weer dichter bij elkaar te komen. Daarbij wordt er in een veilige context gewerkt rond onder andere bewustwording. Voel je jouw grens of die van je partner? Voel je waar jij of je partner op dat moment behoefte aan hebben? Kan je dit onder woorden brengen naar je partner en/of therapeut toe? Kan je tijdens de sessie bepaalde dingen loslaten of voel je dat je de controle wil houden? Leg je de lat erg hoog voor jezelf en/of de ander? Waar ervaar je spanning in je lichaam? Na de sessie wordt er steeds een nabespreking gedaan waarbij de mogelijkheid gegeven wordt om het traject gezamenlijk en/of individueel verder te zetten. Massagetherapie voor koppels kan zowel in de groepspraktijk als aan huis plaatsvinden. Verder worden er ook een aantal keer per jaar workshops georganiseerd rond massagetherapie voor koppels.

Deze websites gebruikt cookies. Door verder te gaan op onze site, gaat u akkoord met het cookiegebruik.