GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg

Een klacht wordt in de zorgverlening doorgaans benaderd als ofwel fysiek, ofwel psycho-sociaal van aard. Onze ervaring als mens daarentegen toont een ander beeld: ons lichamelijk ervaren enerzijds en onze emoties en gedachten anderzijds beïnvloeden mekaar voortdurend, een bijzonder complexe verwevenheid.

… onze lichaamstherapeuten schenken in hun één-één-werk aandacht aan de levensomstandigheden waarbinnen de klacht ontstaat, iets wat binnen lichaamstherapie en – behandeling doorgaans weinig aandacht krijgt.

… onze psychotherapeuten zijn alert voor het lichaam en zijn signalen wanneer ze met mensen over hun geschiedenis en levensomstandigheden praten. Dit is doorgaans enkel in bepaalde therapiemodellen, zoals Pesso-therapie, het geval.

…  binnen Groepspraktijk Zuid besteden we aandacht aan de mogelijkheden die een combinatietherapie biedt, een combinatie dus van lichaamsbehandeling en psychotherapie. (Eerste contact mogelijk via Didier Tritsmans)