GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg

Een klacht wordt in de zorgverlening doorgaans benaderd als ofwel fysiek, ofwel psycho-sociaal van aard. Onze ervaring als mens daarentegen toont een ander beeld: ons lichamelijk ervaren enerzijds en onze emoties en gedachten anderzijds beïnvloeden mekaar voortdurend, een bijzonder complexe verwevenheid.

… onze lichaamstherapeuten schenken in hun één-één-werk aandacht aan de levensomstandigheden waarbinnen de klacht ontstaat, iets wat binnen lichaamstherapie en – behandeling doorgaans weinig aandacht krijgt.

… onze psychotherapeuten zijn alert voor het lichaam en zijn signalen wanneer ze met mensen over hun geschiedenis en levensomstandigheden praten. Dit is doorgaans enkel in bepaalde therapiemodellen, zoals Pesso-therapie, het geval.

…  binnen Groepspraktijk Zuid besteden we aandacht aan de mogelijkheden die een combinatietherapie biedt, een combinatie dus van lichaamsbehandeling en psychotherapie. (Eerste contact mogelijk via Didier Tritsmans)

Deze websites gebruikt cookies. Door verder te gaan op onze site, gaat u akkoord met het cookiegebruik.