GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Combinatietherapie

Wat is combinatietherapie?

Binnen Groepspraktijk Zuid houden we rekening met zowel levensomstandigheden, emoties, beleving, als met fysiek (on-)welzijn, én met de onderlinge verwevenheid van beide. Die verwevenheid lijkt ons onmiskenbaar: het behandelen van rug- en nekklachten bijvoorbeeld zonder rekening te houden met iemands hyperstresserende levensomstandigheden (actueel of in het verleden) riskeert slechts heel tijdelijk effect te boeken. Belastende ervaringen op psychisch of sociaal vlak langs hun kant komen vaak ook via het lichaam (in lichaamsgewaarwording, houding en beweging) tot uiting.

Combinatietherapie is een combinatie van diverse disciplines of behandelwijzen, vaak psycho- en een lichaamsgerichte therapie, of psychotherapie en yoga/mindfulness. Wat kan de meerwaarde hiervan zijn?

Psychotherapie behelst een voortdurende uitnodiging tot reflectie, tot stilstaan bij, tot evalueren, regelmatig herbekijken, van eigen zienswijzen en manieren van handelen, van persoonlijke meningen en normen…, en dit zonder te verzanden in pure rationalisatie, los van de emoties, noch ons overspoeld te voelen door die emoties.
Een belangrijke focus van lichaamstherapie, zowel als van yoga/mindfulness, is in de regel voeling krijgen met onze houding, met onze manier van ademhalen, met de gewaarwording van wat in het lichaam gebeurt, met de belevingen en emoties die hiermee samenhangen, met hoe ons lichaam de grenzen van onze draagkracht signaleert…

Aandacht voor het psychosociale én voor het lichaam kunnen in een therapeutisch proces krachtig complementair zijn: onze psychotherapeuten betrekken in hun beeldvorming en behandeling sowieso ook het lichaam, en onze lichaamstherapeuten beschouwen, om fysieke klachten te begrijpen, niet enkel het lichaam, maar ook iemands psychische en sociale levensomstandigheden. Combinatietherapie gaat hier een stap verder in, door een explicieter aanwenden van de gecombineerde kennis en kunde van therapeuten die onderlegd zijn in uiteenlopende disiplines.

Zie ook: geïntegreerde zorg

Disciplines die onze groepspraktijk in combinatie met psychotherapie aanbiedt, zijn…

Deze websites gebruikt cookies. Door verder te gaan op onze site, gaat u akkoord met het cookiegebruik.