GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Fasciatherapie

Wat is fasciatherapie?

Fasciatherapie is een holistische therapie. Dit wil zeggen dat men het lichaam binnen het totale menselijke functioneren bekijkt en behandelt. Fasciatherapie houdt dus ook rekening met de mentale invloed op iemands lichaam, én omgekeerd .
Alle delen van het lichaam staan met mekaar in verbinding dmv fasciae of bindweefselstructuren (vliezen) die de lichaamsonderdelen bij mekaar houden. Deze fasciae omgeven vanaf de schedel tot aan de voeten zowel gebeente als spieren en organen. Het is een soort “zacht skelet”. We werken dus op het niveau van deze fasciae om spanningsvelden die in dit zacht skelet ontstaan zijn en daar onbewust opgeslagen zijn, vrij te maken.

Er zijn verschillende soorten van spanningsvelden te onderscheiden in het lichaam.

Eerst en vooral kunnen er structurele blokkades ontstaan. Hierbij is er een bepaalde spanning te voelen in een anatomisch onderdeel zoals een gewricht of spieren. Doordat deze fasciae in het lichaam met mekaar verbonden zijn, kan zo’n blokkade een negatieve invloed uitoefenen op een andere plaats in het lichaam: de ene blokkade lokt m.a.w. de andere uit.

Er bestaan ook spanningsvelden die voelbaar zijn in het lichaam maar die niet duidelijk te associëren zijn met anatomische onderdelen. Het zijn spanningsvelden die uitgelokt zijn door stress of psychologische spanning. Door de locatie en de kwaliteit van de spanningsvelden kunnen we onderscheiden over welke soort het gaat.

De therapie bestaat uit:

1) een manueel gedeelte waarbij de patiënt op een behandeltafel ligt en waarbij de therapeut manuele handelingen uitvoert op het lichaam van de patiënt.

“In de manuele therapie gaan we uiterst zacht te werk. We voelen naar de spanning die het weefsel op een bepaalde plaats in het lichaam heeft. Is deze van goede kwaliteit, of is ze te gespannen, of net niet? De beweging die wordt uitgelokt in het weefsel door specifieke handgrepen wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast.
Als fasciatherapeut streven we er consequent naar om voeling te krijgen en met dit lichaam, én met de reacties van dit lichaam op onze handelingen. Tegelijkertijd vragen we de patiënt om spanning en ontspanning mee te voelen.”

2) Oefentherapie:

Dit zijn oefeningen die tijdens de sessies worden gedaan. “Wanneer de blokkades tijdens de manuele therapie opgelost zijn, laten we het lichaam door middel van educatieve lichaamsbeweging langzaam bewegen om de vrijgemaakte structuren weer te laten integreren in het ganse lichaam. We werken hier op lichaamsschema en lichaamsgevoel (proprioceptie). We vragen aan de patiënt om mee te voelen, en leren zo de herwonnen beweeglijkheid te integreren. De patiënt kan dan later zelf oefenen en wordt hierdoor minder therapeut-afhankelijk.”

3) Gesprek tijdens en/of na de behandeling:

Tijdens en/of na de behandeling kan samen met de fasciatherapeut dieper ingegaan worden op de opgedane ervaringen. Zo wordt er onder andere gevraagd wat de patiënt waargenomen heeft, wat hem opgevallen is en wat hij er uit geleerd heeft. “Hier wordt de patiënt zich bewust van de mentale invloed die hij of zij heeft op het eigen lichaam en van wat zijn lichaam hem bij wijze van spreken ‘vertelt’. Deze bewustwording is essentieel om de patiënt inzicht te geven in de eigen problematiek.”

Conclusie:

Fasciatherapie is dus een manuele therapie die de zelfregulerende krachten van het organisme aanspreekt. De gezondheid van de patiënt herneemt zijn koers en de patiënt verkrijgt een nieuw evenwicht.

Fasciatherapie is een respectvolle, zachte manuele therapie, die beantwoordt aan de vraag van het lichaam.

Getuigenis van een fasciatherapeut :

“We luisteren naar alles wat de patiënt ons vertelt, maar vooral naar wat zijn lichaam uitdrukt. Patiënten gaan op de behandeltafel liggen. We plaatsen onze handen op hen en we brengen de immobiele zones in beweging door middel van kleine drukkingen, al dan niet diep. De druk van de hand is zeer progressief en maakt het mogelijk om het lichaam in de diepte te raken.”

De kracht van de therapie ligt dus in de zachtheid van de behandeling en de gevoeligheid van de therapeut!

Sophie Van de Put

Deze websites gebruikt cookies. Door verder te gaan op onze site, gaat u akkoord met het cookiegebruik.