GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Samenvattingen

Hieronder vind je titels, auteurs van een aantal werken die ‘medisch onvoldoende verklaarde klachten’, stressklachten, angstklachten… behandelen, een belangrijk werkterrein van de therapeuten van ons team. Bij elke titel kan je een korte vingerwijzing naar de inhoud van het werk lezen.
Bij elk van de werken heb je de mogelijkheid om een samenvatting te downloaden.
Het betreft voor het merendeel werken voor professionals, maar doorgaans begrijpelijk genoeg geschreven opdat leken er eveneens informatie uit kunnen putten.

FREEDOM FROM PAIN (Peter Levine and Maggie Phillips)

Fysieke en emotionele pijn lijken vaak sterk verbonden. Dit wordt ondersteund door de vaststelling dat bij fysieke en emotionele pijn dezelfde hersendelen betrokken zijn. Mogelijkheden tot herstel van de indrukken die pijnlijke, of zelfs gruwelijke, ervaringen achterlaten, en het vermogen om tot nieuwe ervaringen te komen, zijn te vinden in onze levende, ervarende, wetende lichamen, in de onuitgesproken, automatische mechanismen van ons lichaam en zenuwstelsel. Hoe die aan te boren, of, belangrijker nog, ze niet in de weg te zitten?
Angst en pijn nemen af naarmate we ons bewuster worden van de volledige ervaring. Voor korte tijd kan pijn wel toenemen. [Download het volledige artikel]

LUISTEREN NAAR HET LICHAAM (Joris Vandenberghe)

De primaire taak van de arts wordt doorgaans begrepen als het proberen terugvoeren van een fysiek ongemak naar een objectiveerbaar proces in het lichaam.
Meest voorkomende somatische klachten: bewegingsapparaat, hoofdpijn, buikpijn. Mensen bij wie de klachten langer aanhouden, rapporteren vaak ook emotionele, cognitieve en gedragsmatige problemen, én problemen oh vlak van aandacht, concentratie en geheugen. [Download het volledige artikel]

MEDITATIE, de blijvende effecten op Lichaam, geest en hersenen (Daniel Goleman & Richard J. Davidson)

De eeuwenoude meditatietradities waren oorspronkelijk nooit voor genezing of behandeling (van bijv. angst) bedoeld. Zij waren gericht op diepgaande verkenning van de geest, en op fundamentele verandering van het wezen van de mens, op nieuwe kenmerken die uit de praktijk van het mediteren voortkomen, op veranderingen dus die standhouden als er niet wordt gemediteerd.
Het gaat hier over bevrijding van alledaagse zorgen, fixaties, ik-gerichtheid, ambivalentie en impulsiviteit, t.v.v. houdingen als altruïsme, gelijkmoedigheid, liefdevolle aanwezigheid, onbevooroordeelde compassie. Deze veranderingen zijn veruiterlijkingen van een ander functioneren van de hersenen. [Download het volledige artikel]

MIND (Daniel J. Siegel)

Gebruikelijk wordt de geest (voor sommigen: ziel, essentie, kern, ware natuur) gelijkgesteld met ‘hersenactiviteit’, met de activiteit van hersencellen dus: de hersenen als de bron van de geest. Eveneens gebruikelijk is het omschrijven van de geest als een opsomming van functies: geheugen, perceptie, denken, emotie, redeneren, geloven, besluitvorming. Maar wat missen we als we de geest gelijkstellen met enkel hersenactiviteit? [Download het volledige artikel]

PATIENT SEDATION WITHOUT MEDICATION (Elvira Lang)

De bedoeling van het gebruik van hypnose is hier afgebakend, nl. het zo goed mogelijk doorstaan van een procedure, en dit met zo weinig mogelijk medicatie. [Download het volledige artikel]

SOMATIC EXPERIENCING (Peter Levine)
Het belang van lichaamssensaties

Trauma kan een erg destructieve impact hebben, maar draagt paradoxalerwijs in zich ook de kracht om iemand tot transformatie te laten komen. ‘Somatic Experiencing’ ondersteunt het transformeren van angst en hulpeloosheid tot ‘present zijn’ in het leven via gewaarzijn van lichaamssensaties. [Download het volledige artikel]

TRAUMASPOREN

Trauma is te beschouwen als ‘interpretatie van het verleden doorheen een filter van een onveranderlijk verleden’: het leven wordt dan ervaren als een eindeloze herhaling van een (eenmalig, herhaald of durend) trauma, en het wordt georganiseerd alsof dat trauma nog steeds voortduurt. Ook als iemand op een rationele manier weet dat hij/zij aan de dreiging is ontsnapt, blijft die op een ander niveau nog steeds haar actuele gevolgen hebben: in zelfbeeld (ik ben slecht, waardeloos…), in flashbacks (fragmenten van de oorspronkelijke ervaring, zoals emoties, zintuiglijke indrukken…), in lichaamsgewaarwordingen (zo doen niet verwerkte herinneringen zich vaak voor). Iemands ontwikkeling stagneert. [Download het volledige artikel]

WERKEN MET EEN LICHAAM DAT MOEILIJK DOET: Experiëntieel LichaamsWerk (Joeri Calcius)

Wie interesse heeft, kan op simpele vraag een samenvatting ontvangen. Neem contact op met Didier Tritsmans.

TRAUMA EN HET GELAAGDE LICHAAM IN PSYCHOTHERAPIE (Joeri Calsius)

Meer specifiek correleren misbruik en mishandeling in de kindertijd met chronische rugpijn, migraine, stressgebonden klachten, en een verstoorde pijnverwerking. Een duidelijk verband dus tussen trauma en lichamelijke symptomen: het lichaam blijkt te kunnen opslaan wat de geest te verwerken krijgt.

Wie interesse heeft, kan op simpele vraag een samenvatting ontvangen. Neem contact op met Didier Tritsmans.

EXPERIËNTIEEL LICHAAMSWERK bij medisch onverklaarde symptomen (Joeri Calcius e.a.)

Body Awareness lijkt een belangrijke toegangspoort te kunnen zijn voor de benadering van psychosomatiek in het algemeen, en M.U.S. (medically unexplained symptoms) in het bijzonder. De combinatie van specifiek hands-on-werk (luisterende aanraking / limbische aanraking / tangentiële of slow-melting druk) en non-directieve verbale begeleiding, en, meer uitgesproken nog, het uitnodigen tot en provoceren van evocatieve taal – deze combinatie noemen we Experiential Body Work – kan bij deze klachten een belangrijk verschil maken. [Download het volledige artikel]

SIGNAAL, SYMPTOOM, STOORNIS (Stijn Jannes)

Mensen houden niet van onaangename gewaarwordingen, van pijn, van vermoeidheid en uitputting. Mensen proberen met alle mogelijke middelen deze sensaties uit te schakelen of te overstijgen. [Download het volledige artikel]

INTIMITEIT (Paul Verhaeghe)

Gezondheid hangt in heel sterke mate samen met externe factoren. Lichaam en geest functioneren sowieso als een geheel waarop de omgeving een sterke invloed uitoefent. We zijn ons hier lang niet altijd bewust van.
Onderhuids veroorzaakt de omgeving spanning in ons lijf, stress dus, waardoor een aantal neurologische en endocrinologische mechanismen in werking treden. In eerste instantie hebben deze een positief effect, want ze maken ons alerter en weerbaarder. Als ze echter te lang aanhouden en/of een bepaald niveau overschreiden, worden we ziek. [Download het volledige artikel]

DE POLYVAGAALTHEORIE (Stephen W. Porges)

Veiligheidsgevoelens zijn cruciaal voor genezingsprocessen, en onveiligheid blijkt het onderliggende element bij uitstek voor psychische aandoeningen zowel als lichamelijke ziekten. Zolang we ons onbeseft bedreigd blijven voelen, en we niet naar ons lichaam luisteren, komt ons zenuwstelsel niet tot bedaren, en kunnen we ‘acting-out-gedrag’ gaan vertonen. Dit kan ook bijdragen aan het ontstaan van ziekte. Als we op verdediging gericht zijn, kunnen we niet alleen niet creatief en liefdevol zijn. We kunnen ook niet genezen. [Download het volledige artikel]

ADVIEZEN BIJ (SIGNALEN VAN EEN DREIGENDE) BURNOUT  [Uit het Nieuwsblad van 10 mei ’19]

Wie met een burn-out zit, is net als wie een trauma heeft opgelopen ‘hyper-waakzaam’.
Die anticipeert voortdurend op een dreiging die er niet meer is, met grote angst en onzekerheid tot gevolg. “Ze weten dat ze het rustig aan moeten doen om te herstellen,
maar toch schiet hun lichaam voortdurend in een kramp.” [Download het volledige artikel]

WHEN THE BODY SAYS NO – The Cost of Hidden Stress (Gabor Maté)

In dit werk gaat Gabor Maté in op de verregaande effecten van – vooral chronische – stress op gezondheid. We hebben het dan over aandoeningen waarvan de geneeskunde de oorsprong nog niet kent, maar die volgens Maté in belangrijke mate mee het gevolg zijn van chronische onevenwichten in het fysiologische stressreguleringssysteem. [Download het volledige artikel]