GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Experiential Movement

18 en 19 december 2019

Tweedaagse Experiential Movement

Move yourself from inside out!

In deze gloednieuwe cursus ‘Experiential Movement’ draait alles om het leren ontdekken van je lichaam door experiëntieel of ervaringsgericht bewegen. Waar in fysiotherapie vaker gewerkt wordt met analytische, lineaire oefenreeksen en naar buiten gerichte aandacht, staat ‘Experiential Movement’ voor natuurlijke, doorleefde en speelse bewegingen met focus op innerlijke, ‘belichaamde’ processen zoals ritme, vrijheid, veerkracht, adem en vitaliteit. Hiertoe neemt ‘Experiential Movement’ je allereerst mee back to basics: de bewegingsvrijheid die we verliezen tijdens onze ontwikkeling van kind tot volwassene, leer je opnieuw ontdekken en ervaren. Tegelijkertijd helpt ‘Experiential Movement’ je ook om aan de slag te gaan met spanningen en blokkades die jouw lichaam gaandeweg opgeslagen heeft, soms uit gewoonte en houding maar soms uit pure noodzaak als reactie op fysiek of emotioneel trauma. Hiertoe focussen we in ‘Experiential Movement’ op vijf lijfelijke basisthema’s of ‘lichamen’ die zich tijdens ons opgroeien ontwikkelen. Naast bewegen, vitaliseren en versmelten is het lichaam ook een fundament bij verbeelding en sociale interactie.

Voor deze prikkelende ontdekkingstocht halen we in ‘Experiential Movement’ inspiratie uit de rijkdom van specifieke bewegingsculturen en therapeutische stromingen zoals natural movement’, ‘martial arts and meditation’, ‘bodywork and body psychotherapy’ en perceptive movement and modern dance’. Aan de hand van een praktijkgerichte kapstok leer je op eenvoudige wijze analyseren welke lichamen in de hulpvraag van je patiënt vragen om aandacht en hoe je vervolgens makkelijk aan de slag kan met zowel somatische klachten, revalidatie, sportbegeleiding als geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het lichaam in trauma. Net door de unieke integratie van praktijk en wetenschap kan ‘Experiential Movement’ prima afgestemd worden op doelgroep, leeftijd en therapeutisch werkkader of gewoon beoefend worden in openlucht als deel van een gezonde levensstijl. Rest nu nog de vraag of jij als therapeut eerst zelf de ervaring wil aangaan?

Praktische info

Wanneer:     Woensdag 18 december en donderdag 19 december 2019 (telkens van 09.00 u. tot 17.00 u.)
Voor wie:     Psychologen, psychotherapeuten, en lichaamstherapeuten
Waar:           Oostwest Centrum, Van Schoonbekestraat 148, 2000 Antwerpen
Prijs:            € 345,00
Inschrijven: Inschrijven kan door je aan te melden via sophie.vandeput@telenet.be (De plaatsen worden beperkt tot 12 deelnemers)

Cursusinhoud

Dag 1

Theorie
Wat is Experiential Movement?
Aan de slag met een ontwikkelingsdynamische kapstok voor lichaam en beweging.
Lijf-thema’s bewegen, vitaliseren en versmelten.

Praktische sessie
Aan de slag met bewegingsconcepten, -vormen en -ervaringen uit ‘natural movement’.
Aan de slag met bewegingsconcepten, -vormen en -ervaringen uit ‘martial arts and meditation’.

Dag 2

Theorie
De hulpvraag begrijpen vanuit een ontwikkelingsdynamische kapstok binnen Experiential Movement.
Lijf-thema’s verbeelding en sociale interactie.

Praktische sessie
Aan de slag met bewegingsconcepten, -vormen en -ervaringen uit ‘bodywork and bodypsychotherapy’.
Aan de slag met bewegingsconcepten, -vormen en -ervaringen uit ‘perceptive movement and modern dance’.

Docenten

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding kinesitherapeut en klinisch psycholoog (PhD.), hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en gezondheidswetenchappen (MSc.). Hij specialiseerde zich als osteopaat D.O en als lichaamsgericht, psychodynamisch psychotherapeut. Hij doctoreerde te Utrecht op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie. Hij is als klinisch psycholoog-psychotherapeut en lichaamstherapeut werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onafhankelijk onderzoeker publiceert hij over de invloed en integratie van ervaringsgerichte processen in therapie. Hij is voormalig vice-voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en auteur van diverse peer-reviewed publicaties, boekbijdragen. Zijn handboek “Werken met een lichaam dat moeilijk doet.” kent momenteel een tweede druk.
Sophie van de Put is afgestudeerd als kinesitherapeute in 1997 en als fasciatherapeute MDB aan het Fascia College in 2003. Zij is werkzaam in een eigen praktijk en een groepspraktijk voor lichaams- en psychotherapie waar ze werkt als fasciatherapeute met bijzondere aandacht voor myofasciaal weefselwerk, ervaringsgericht en perceptief bewegen bij psychosomatiek. Sinds 2010 heeft zij zich gespecialiseerd in somato-psycho pedagogie. Vanuit een boeiende samenwerking met de psychotherapeuten uit Groepspraktijk Zuid te Antwerpen richt zij zich de laatste jaren steeds meer op het transdisciplinaire denken en volgde de opleiding Experiëntieel Lichaamswerk. Momenteel begeleidt ze intervisiegroepen en geeft bewegingslessen waar ze bewegingstherapie vanuit de fasciatherapie en moderne dans combineert met ontwikkelingsgerichte bewegingsanalyse. Zij is tevens vice-voorzitter van de Belgische afdeling van de Society for Psychosomatic Medicine.