GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Integratieavonden

Integratieavonden ‘Het sprekende Lichaam’

‘Autonomie in verbondenheid, dat is wat onze tijd nodig heeft. (Dit sluit aan) bij een evolutie naar holisme die ik in de wetenschap herken. De tijd waarin lichaam en geest als aparte entiteiten gedacht werden is voorbij.
Bovendien maken wij als organisme deel uit van een nog veel groter geheel, waar we een eigen plaats in hebben, zij het uitdrukkelijk in verbondenheid met dat geheel. Dat begrijpen lukt niet, omdat wetenschap zich daar vooralsnog niet toe leent. Misschien wordt het tijd om naast wetenschap ook spiritualiteit een plaats te geven.’

Paul Verhaeghe

Sophie Van de Put (kinesi-, fascia- en E.L.W.-therapeute) en Didier Tritsmans (psychotherapeut) maken sinds jaren deel uit van het team van lichaams- en psychotherapeuten van Groepspraktijk Zuid. Zonder afbreuk te doen aan ieders eigenheid, vonden we elkaar in een gedeelde holistische visie. Ook onderling dus, binnen ons team, houden we heel erg van mekaar vinden in verscheidenheid, van differentiatie en integratie!

We merken dat steeds meer mensen in ons werkveld, lichaams- en psychotherapeuten, zich steeds uitdrukkelijker in het ‘holisme’ kunnen vinden. We zijn ervan overtuigd dat een intervisiekring van even eigen-zinnige als gelijkgestemde hulp- en zorg-verleners (voor hun) een vruchtbare voedingsbodem kan zijn.

Vanaf oktober ’21 willen we werken met een vast groepje voor drie sessies. Kwestie wat meer te kunnen ‘opbouwen’ met dezelfde mensen.

  • Elke sessie (2 h) willen we in gang trappen met een moment van interiorisatie en gerichte aandacht.
  • We gaan verder met een interessant idee, een stukje visie (15’) bvb: het transdisciplinaire denken (Joeri Calsius), differentiatie en integratie (Daniel Siegel)… Als je klikt op deze link, vind je de visiestukjes van zowel de voorbije als van de komende integratieavonden. Wil je meer van deze auteurs leren kennen, klik hier.
  • Daarna nemen we ruim een uur de tijd om een casus te bespreken. Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan het lichaam: de hulpverlener en zijn lichaam aangevuld met experiëntiele oefeningen.
  • We houden een kwartier over om na te praten.

Praktisch

De volgende reeks van drie heeft plaats op woensdagen: 17 april, 15 mei en 19 juni telkens van 19.30 u. tot 21.30 u.
Het adres: Pol de Montstraat, 8.
Bijdrage: betaling per sessie – 25 euro / betaling per drie sessies – 20 euro per sessie.
Graag inschrijven, met een mailtje aan Sophie Van de Put, ten laatste één week op voorhand.
We laten de avonden doorgaan vanaf drie geïnteresseerden.
Als deelnemers, zowel lichaams- als psychotherapeuten, zijn uitdrukkelijk  welkom.

Deze websites gebruikt cookies. Door verder te gaan op onze site, gaat u akkoord met het cookiegebruik.