GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Integratieavonden

Integratieavonden ‘Het sprekende Lichaam’

‘Autonomie in verbondenheid, dat is wat onze tijd nodig heeft. (Dit sluit aan) bij een evolutie naar holisme die ik in de wetenschap herken. De tijd waarin lichaam en geest als aparte entiteiten gedacht werden is voorbij.
Bovendien maken wij als organisme deel uit van een nog veel groter geheel, waar we een eigen plaats in hebben, zij het uitdrukkelijk in verbondenheid met dat geheel. Dat begrijpen lukt niet, omdat wetenschap zich daar vooralsnog niet toe leent. Misschien wordt het tijd om naast wetenschap ook spiritualiteit een plaats te geven.’

Paul Verhaeghe

Sophie Van de Put (kinesi-, fascia- en E.L.W.-therapeute) en Didier Tritsmans (psychotherapeut) maken sinds jaren deel uit van het team van lichaams- en psychotherapeuten van Groepspraktijk Zuid. Zonder afbreuk te doen aan ieders eigenheid, vonden we elkaar in een gedeelde holistische visie. Ook onderling dus, binnen ons team, houden we heel erg van mekaar vinden in verscheidenheid, van differentiatie en integratie!

We merken dat steeds meer mensen in ons werkveld, lichaams- en psychotherapeuten, zich steeds uitdrukkelijker in het ‘holisme’ kunnen vinden. We zijn ervan overtuigd dat een intervisiekring van even eigen-zinnige als gelijkgestemde hulp- en zorg-verleners (voor hun) een vruchtbare voedingsbodem kan zijn.

  • Elke sessie (2 h) willen we in gang trappen met een moment van interiorisatie en gerichte aandacht.
  • We gaan verder met een interessant idee, een stukje visie (30’) bvb: het transdisciplinaire denken (Joeri Calsius), het reflecting team (Tom Andersen), het team als therapeutisch medium (Jan Olthof), differentiatie en integratie (Daniel Siegel)…
  • Daarna nemen we ruim een uur de tijd om een casus te bespreken. Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan het lichaam: de hulpverlener en zijn lichaam aangevuld met experiëntiele oefeningen.
  • We houden een kwartier over om na te praten.

Praktisch

Maandelijks, afwisselend op woensdag en donderdag, van 19.30 u. tot 21.30 u.
Eerste datum: 17 oktober en 13 november 2019 van 19.30 u. tot 21.30 u..
Locatie: Pol De Mont straat 8, 2e verdieping, 2000 Antwerpen.
Bijdrage: € 20 bijdrage per sessie.
Graag inschrijven, met een mailtje aan Sophie Van de Put, ten laatste één week op voorhand.
De sessies gaan door vanaf een minimum van vier bijkomende deelnemers.
Als deelnemers zijn uitdrukkelijk zowel lichaams- als psychotherapeuten welkom.