GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Pretherapie bij angst en stress

AAN HET WERK IN KLEINE GROEP BIJ AANHOUDENDE ANGST EN STRESS

Angst en stress zijn automatische (niet bewust gestuurde) zelfbeschermingsreacties van ons autonome zenuwstelsel (verder: ANS). Wil je iets meer achtergrondinformatie over dit ANS, klik dan hier.

De doelgroep voor dit aanbod zijn mensen die langduriger last ondervinden van een hoog stress- of angstniveau: de zelfbeschermingstoestanden vanuit het ANS blijven dan in feite geactiveerd. Doorgaans proberen mensen dit te relativeren, of soms uitgesprokener – te rationaliseren, of zelfs te ontkennen. Een andere veel beproefde manier is bijvoorbeeld een glas meer drinken… En al zijn dit begrijpbare pogingen om binnenin meer rust te vinden, vaak moet iemand vaststellen dat hij er via die wegen niet komt.
In hulpverlening wordt eveneens vaak in belangrijke mate beroep gedaan op de redelijkheid: therapeut en cliënt gaan de angst samen proberen te verklaren, of de onderliggende ‘onjuiste ideeën’ – Bv. ‘Ik heb anderen niets te bieden’ – pogen te weerleggen, of ze gaan samen redelijk beschouwen hoe met bepaalde situaties om te gaan…
De reden waarom pogingen tot geruststelling of om de angst of de stress op een redelijke manier aan te pakken niet zomaar slagen is dat deze ervaringstoestanden tot dat heel ander niveau van ons menselijk functioneren behoren dan onze redelijk denken, en dan bedoel ik precies het bedoelde terrein van onze automatische of reflexmatige reacties op bedreigende of gevaarlijke situaties. 
Dat het hier automatische reacties betreft wil echter niet zeggen dat we hier geen invloed op kunnen uitoefenen. In deze oefengroep gaan we hiermee aan de slag.

  1. Vooraleer we erin kunnen gaan slagen grip te krijgen op deze reflexmatige reacties, moeten we dit autonoom-neurologische niveau van ons functioneren beter leren kennen, wat kan via onze lichaamsgewaarwordingen, van hoe ons lichaam binnenin gaat aanvoelen wanneer we ons veilig, dan wel onveilig, voelen: de autonoom-neurologische toestand die bij het ervaren van veiligheid wordt geactiveerd, gaat namelijk gepaard met aangename fysieke gewaarwordingen, zoals ruimte, rust, ontspanning… We zitten dan ‘goed in ons vel’ en voelen ons voldoende energiek; we zijn ook beter in staat om met anderen te connecteren… Ervaren onveiligheid daarentegen lokt een autonoom-neurologische toestand uit die gepaard gaat met onaangename fysieke gewaarwordingen: denk aan ‘een brok in de keel’, ‘een bal in de maag’, ‘zich benauwd voelen’, ‘loden benen’… We voelen ons dan te alert, en er gaat teveel energie door ons organisme heen, of we voelen ons net te weinig alert en energiek.
  2. In tweede instantie moeten we herkennen welke omstandighedenof triggers (uitlokkers) ons in zulke toestand van zelfbescherming houden, en wat ons helpt om ons lichaam en zenuwstelsel richting veilige autonome toestand te doen gaan, of daar te blijven.
  3. We kunnen dan voor onszelf nieuwe, mogelijk effectievere, hulpmiddelen gaan ontdekkenom diezelfde veilige autonome toestand te bewaren of mogelijk te maken, in deze oefensituatie, maar uiteraard ook in het dagelijks leven.
    Tijdens de sessies zelf geef ik enige uitleg; de nadruk echter ligt op het oefenen en experimenteren met geleide fantasie, manieren van ademen, aandachtig bewustzijn van het lichaam, de zogenaamde ‘butterfly hug’.

Het feit dat we in kleine groep werken maakt dat ieder zich ook door de anderen in zijn eigen zoektocht kan laten inspireren.

Het werk tijdens de sessies op zich kan betekenisvol zijn. Willen we het verschil echter ook in het dagelijks leven gaan merken, dan vergt dit regelmatige zelfobservatie en oefening tussen de sessies in. Het vertrouwen in het kunnen ervaren en herstellen van een veilige toestand van ons lichaam dient immers te worden (her-)opgebouwd, we moeten manieren vinden om dit te bereiken die bij ons passen, en deze leren toepassen. Dit vraagt herhaling.

Praktisch
Tenzij je reeds bij mij in therapie bent, starten we met een intakegesprek: jij en ik overwegen samen de zinvolheid van dit aanbod voor jou.

Vervolgens komt er een proef-groepssessie, die je toelaat af te wegen of dit iets voor jou is.

In geval van een wederzijds ‘ja’ teken je in voor nog vijf samenkomsten in groep. Tenzij bij uitdrukkelijke overmacht ben je bij alle sessies aanwezig. Iedereen moet voor zijn eigen werk immers op de groep kunnen rekenen.

De sessies gaan door op dinsdagavond, en duren twee uur en een half. Per sessie betaal je vijftig euro.

Indien interesse, neem contact op met Didier Tritsmans (dd.t@telenet.be of 0489 77 57 33).

Waar? Timmerwerfstraat 33 / 2040 Antwerpen.

En verder…

Mogelijk beschouw je deze cyclus als zinvol op zich.
Indien je hier echter verder mee aan de slag wil…
– … kan je overwegen om deze cyclus een tweede keer te doorlopen.
– … kan je na deze cyclus bijvoorbeeld aansluiten bij een yoga-aanbod, of een soort training, bv. Tai chi of Qi Qong of…, oude tradities die eveneens mogelijkheden inhouden om onze autonoom-neurologische activiteit in de richting van ‘veiligheid’ te doen verschuiven.
– … kan je overwegen een individueel traject bij één van onze therapeuten/behandelaars (of elders uiteraard) op te starten. Hier zal sowieso worden uitgegaan van wat je vertelt over je persoonlijke ervaringen; tegelijkertijd houden vele van de benaderingen die wij binnen onze groepspraktijk aanbieden eveneens mogelijkheden in om onze autonoom-neurologische activiteit in de richting van ‘veiligheid’ te doen verschuiven.
Uiteraard kan jij zelf bekijken welke benadering(en) uit ons aanbod (of elders uiteraard) aan jouw behoefte kan/kunnen tegemoetkomen, en contact opnemen met de betreffende therapeut. We kunnen, als jij dat wenst, ook samen overwegen welke benadering jou past.   

Briefing of verslaggeving – als afronding van deze cyclus, en als input voor en aanzet tot een traject met een door jou gekozen therapeut of behandelaar – behoort eveneens tot de mogelijkheden.