GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Emotional Freedom Techniques

EFT – Emotional Freedom Techniques – of kortweg “Tapping”

EFT of ‘Emotional Freedom Techniques’ is een eenvoudige techniek binnen de energetische psychologie, een relatief nieuwe stroming binnen de psychologie. Er wordt ingespeeld op het energetische systeem van ons lichaam, het systeem dat tevens de mind-body- of geest-lichaam-connectie uitmaakt. In essentie wil dit zeggen dat fysieke pijn en ziekte onlosmakelijk verbonden zijn met mentale gezondheid en emoties.
Het uitgangspunt van EFT is dat de oorzaak van alle negatieve emoties een ontregeling is van ons energetisch systeem, een beetje te vergelijken met een kortsluiting. Het doel van de techniek is het ‘ont-storen’ van dat energetisch systeem, iets wat de emotionele impact van een bepaalde gebeurtenis of herinnering (sterk) doet dalen. Met het verminderen / verdwijnen van het emotionele gewicht, vindt ook het lichaam heel vaak zijn natuurlijk evenwicht terug.
Ondertussen hebben klinische studies aangetoond dat dit ‘ontstoren’ sterk op ‘de amygdala’ inwerkt. Dit is het kernorgaan in ons limbisch systeem, daar waar onze emoties gegenereerd en gereguleerd worden.

Tine Jansen

Deze websites gebruikt cookies. Door verder te gaan op onze site, gaat u akkoord met het cookiegebruik.