GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Systemische Opstellingen

Systemische Opstellingen

Een ‘levend systeem’ is een verzameling van elementen met als bijzonder kenmerk dat het geheel meer is dan de som der delen, én andere eigenschappen bezit dan de delen: als mens bijvoorbeeld zijn we anders en meer dan de som van onze organen; een gezin is anders en meer dan de samenvoeging van de gezinsleden.
Van de vele systemen waar we allemaal deel van uitmaken – een team, het werk, een vriendengroep, de samenleving, een streek, een sportclub – is onze familie veruit de meest invloedrijke. Er spelen binnen die omgeving uiteraard allerlei dynamieken.
Met onze geboorte verkrijgen we ons lidmaatschap in ons familiesysteem, en vanaf dan ondervinden we er onophoudelijk de invloed van. De daar levende dynamieken zijn als krachtenvelden die onze samenwerking met anderen, onze interacties en onze wijze van communiceren onbewust beïnvloeden. Vele van onze overtuigingen, gedragingen en patronen vinden dan ook hun oorsprong in ons gezin van herkomst. Daarvan zijn er een heel deel effectief of bekrachtigend, maar we hebben onvermijdelijk ook beperkende patronen die we meenemen en onbewust herhalen in latere systemen, zoals het eigen gezin of onze werkomgeving.

Een familieopstelling begint met een ruimtelijke uitbeelding van jouw familiesysteem. Afhankelijk van de vraag wordt gekeken welke personen uit het systeem van belang zijn om “op te stellen” of in de ruimte te plaatsen.
In een individuele opstelling kan dit bijvoorbeeld aan de hand van poppetjes; in een groep zijn dit de zogenaamde ‘representanten’, andere groepsleden aan wie jij vraagt om de positie van een lid van jouw familiesysteem in te nemen. Bijna altijd geeft een opstelling verbluffend duidelijk weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het eigen familiesysteem zijn.
Door van op een afstand naar de opstelling te kijken ontstaan er inzichten die je vaak niet verkrijgt zolang je ze als vanzelfsprekend “van binnenin” het systeem ervaart en beschouwt. Herkenning en erkenning van de aanwezige dynamieken of patronen creëert ruimte voor verandering, en voor een onderzoek welke stappen kunnen genomen worden die jou helpen bij je hulpvraag.

Tine Jansen

Deze websites gebruikt cookies. Door verder te gaan op onze site, gaat u akkoord met het cookiegebruik.