GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Lichaamspedagogie

Lichaamspedagogie

Deze benaderingen zijn lesgericht, en werken aan de hand van oefeningen, manuele / hands-on-technieken en gerichte bevragingen. Toegangspoort is in eerste instantie voeling krijgen met je lichaam, wat vervolgens kan leiden tot anders omgaan met je lichaam. Dit wordt in de sessies geoefend en ervaren.
Effecten die verwacht mogen worden liggen echter niet alleen op het fysieke vlak: dit soort leerprocessen brengt mensen dichter tot zichzelf, wat helpt om beter om te gaan met gevoelens, bijvoorbeeld in stressvolle situaties. In het dagelijkse leven ontstaat een stabielere rust en meer eenheid lichaam-geest. Een belangrijk uitgangspunt is een gericht zijn op zelf verder kunnen, onafhankelijkheid dus van eender welke therapievorm.

Het onderscheid is ietwat te zwart-wit, maar in vergelijking met lichaamsgerichte psychotherapie, waar meer ruimte wordt gemaakt voor ruimere zelfexploratie, is dit werk gerichter begeleidend, richting gevend, coachend en/of lesgevend. Benaderingen die wij onder deze noemers plaatsen zijn somatopsychopedagogie, Alexandertechniek. Deze disciplines werken aan de hand van oefeningen, manuele / hands-on-technieken en gerichte bevragingen.

Alexandertechniek (Peter De Vos)

Deze websites gebruikt cookies. Door verder te gaan op onze site, gaat u akkoord met het cookiegebruik.