GROEPSPRAKTIJK ZUID POL DE MONTSTRAAT 8 2020 ANTWERPEN
0489 77 57 33 (niet voor afspraken) info@groepspraktijkzuid.be

Combinatietherapie

Wat is combinatietherapie?

Binnen Groepspraktijk Zuid houden we rekening met zowel levensomstandigheden, emoties, beleving, als met fysiek (on-)welzijn, én met de onderlinge verwevenheid hiervan: het behandelen van rug- en nekklachten bijvoorbeeld zonder rekening te houden met iemands hyperstresserende levensomstandigheden (actueel of in het verleden) riskeert slechts heel tijdelijk effect te boeken.
Belastende ervaringen op psychisch of sociaal vlak langs hun kant komen vaak ook via het lichaam (in lichaamsgewaarwording, houding en beweging) tot uiting. Zulke lichamelijke neveneffecten kunnen we zelfs tientallen jaren lang met ons meedragen, mogelijk totaal niet beseft. Hoe betekenisvol ook, reflectie en beschouwing laten niet toe hier invloed op uit te oefenen.

Combinatietherapie is een combinatie van diverse disciplines of behandelwijzen, vaak psycho- en een lichaamsgerichte therapie, of psychotherapie en yoga/mindfulness. Wat kan de meerwaarde hiervan zijn?

Psychotherapie behelst uitnodiging tot reflectie, tot stilstaan bij, tot evalueren, regelmatig herbekijken van eigen zienswijzen en manieren van handelen, van persoonlijke meningen en normen…, zonder te verzanden in pure rationalisatie, los van de emoties, noch overspoeld door die emoties. Onze psychotherapeuten betrekken in hun beeldvorming en behandeling ook uitdrukkelijk het lichaam: welk ‘verhaal’ vertelt dit lichaam?
Belangrijke aandachtspunten binnen lichaamstherapie en -pedagogie, zowel als van yoga/mindfulness, zijn…
– voeling met houding, met de manier van ademhalen, met de gewaarwording van wat in het lichaam gebeurt, met de belevingen en emoties die hiermee samenhangen,
– voeling met hoe ons lichaam de grenzen van onze draagkracht signaleert,
– het reguleren van wat zich in het lichaam laat ervaren (na opwinding / stress weer tot rust brengen).
Aanvullend beschouwen onze lichaamstherapeuten, om fysieke klachten te begrijpen, niet enkel het lichaam, maar ook iemands psychische en sociale levensomstandigheden.

Aandacht voor het psychosociale én voor het lichaam kunnen in een therapeutisch proces dan ook krachtig complementair zijn.

Combinatietherapie gaat hier een stap verder in, door een explicieter aanwenden van de gecombineerde kennis en kunde van therapeuten die onderlegd zijn in uiteenlopende disciplines.

 

Disciplines die binnen de werking van onze groepspraktijk in combinatie met psychotherapie worden aangeboden zijn…

 

Heb je hieromtrent vragen, neem dan contact op met Didier Tritsmans.

 

 

Deze websites gebruikt cookies. Door verder te gaan op onze site, gaat u akkoord met het cookiegebruik.